Potilastietojen Luovuttaminen Potilaalle Itselleen

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista 17 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (785/1992) 12 §:n 2 momentin ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9 päivänä helmikuuta.

6. Tietojen luovuttaminen potilaalle itselleen. Potilaalla on oikeus tarkastaa kaikki itseään koskevat potilasasiakirjojen tiedot. Hän voi toteuttaa tämän oikeutensa esimerkiksi vastaanottokäynnin yhteydessä. Halutessaan potilaalla on oikeus saada tiedot kirjallisena, esimerkiksi kopiona potilasasiakirjoista.

Asiakas- ja potilastietojen salassapito. Asiakas- ja hoitosuhteen alkaessa asiakkaalle on kerrottava, mihin hänen antamiaan tietoja käytetään; mistä muualta häntä koskevia tietoja hankitaan; mihin ne talletetaan; kenelle ja millä ehdoin tietoja luovutetaan.; Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus

Nuorin äiti Lottovoittajat Yl Ydin­kes­kus­tan kau­poil­la kan­nat­taa satsata ve­gaa­niei­nek­siin, mutta pik­ku­kau­pat eivät elä niillä – "En ole. Ydin­kes­kus­tan kau­poil­la kan­nat­taa satsata ve­gaa­niei­nek­siin, mutta pik­ku­kau­pat eivät elä niillä – "En ole. Aamuyön Unettomuus Unettomuus (lat. insomnia) on yleisnimitys monille uneen liittyville häiriöille kuten nukahtamisvaikeudelle, levottomalle unelle, liian varhaiselle heräämiselle sekä erilaisille vuorokausirytmin häiriöille.Arviolta 4–10 prosenttia Suomen aikuisväestöstä kärsii

Potilastietojen luovuttaminen helpottaa hoidon järjestämistä Tiedote – Kansalaiset Kirjoitettu 06.03.2018 Kaikki tiedotteet Suostumus potilastietojen luovuttamiseen tulee tarpeeseen, kun hoitoa tarvitsee muualla kuin omassa terveyskeskuksessa.

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti. kumotaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 3 §:n 6 kohta, muutetaan 6 §, 10 §:n 1 momentti, 11―13 §, 14 §:n 1 ja 2 momentti.

Vainajan potilastietojen luovuttaminen Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten.

Potilastietojen korjaaminen. Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus vaatia, sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan ja puutteelliset henkilötiedot täydennetään. Jos haluat henkilö- ja potilastietosi korjattavaksi niin tee potilastietojen oikaisuvaatimus siihen Terveystalon toimipaikkaan, missä olet asioinut.

Potilastietojen käyttö ja salassapito Sivun sisältö EU tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisesti terveyttä ja sairautta koskevat tiedot ovat ns. erityisiä henkilötietoryhmiä,

•Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, potilaslaki) •STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009, potilasasiakirja-asetus) •STM:n asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010) •Henkilötietolaki (523/1999) •Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) •Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely, opas terveydenhuollolle

Voitto Ravintola Pakastekana Lauantaisin golfkentillä on huomattavasti enemmän pelaajia kuin muina päivinä. Saimme kuitenkin tiiausajan varattua heti klubin viikkokilpailun jälkeen ja myöhemmin meillä oli kunnia olla mukana palkintojenjaossa nauttimassa kilpailun jälkitunnelmista. 1 pakastekana. 2 – 3 porkkanaa. 1 lanttu. 3 – 4 sipulia . 2 – 3 l vettä . 3 laakerinlehte. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira varoittaa suomalaiskuluttajia belgialaisen

Joskus potilasasiakirjojen sisältö voi olla haitaksi potilaalle. Tällaisessa tilanteessa potilaalle annetaan kirjallinen todistus, jossa kerrotaan, miksi potilastietoja ei voida luovuttaa potilaalle itselleen.

Tags: No tags